PTSS en hulp


Wat is PTSS?

De meest bekende stoornis na een schokkende gebeurtenis is de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een PTSS kan ontstaan als iemand ingrijpende traumatische gebeurtenissen meemaakt of  misschien  zelfs bedreigd is met de dood. Als men  getuige is van gebeurtenissen waarin anderen met de dood of ernstige verwondingen bedreigd werden. Of men is  op een andere manier geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen die intense gevoelens van angst en machteloosheid opriepen

Gevolgen van PTSS

 • Vervreemding en isolement
 • Verslaving, (huiselijk) geweld
 • Niet in staat te werken in een reguliere werkomgeving

Symptomen die anderen kunnen herkennen

 • Concentratiestoornissen
 • Herbelevingen
 • Minder belangstelling voor hun omgeving en verwachten weinig van de toekomst.
 • Schaamte, schuldgevoel.
 • Snel prikkelbaar/boosheid/uitingen van woede
 • Vermijdingsgedrag, herbeleven van traumatische ervaringen, slaapstoornissen (nachtmerries)
 • Overgevoeligheid voor geur, aanraking, licht en geluid (schrikachtig)
 • Wantrouwend/achterdochtig

Ondersteuning door De Oude Stomp

Wat De Oude Stomp kan bieden is de zgn. “nuldelijnsondersteuning. Hierbij wordt een veteraan opgevangen en ontvangt “eerste hulp”. Eerst hulp in de vorm van:

 • Uitleggen wat buddy support is
 • Isolement verminderen of zelfs verbreken
 • Helpen voorkomen dat andere psychische stoornissen ontstaan
 • Dagritme bieden
 • Helpen dreigende terugval te voorkomen
 • Tijdig hulp inschakelen zodat opname in een kliniek vaak niet nodig is of voorkomen kan worden
 • Doorgeleiden naar het centraal aanmeldingspunt (CAP).

Let wel wij zijn geen professionele hulpverleners. Daarvoor zullen wij de veteranen met mogelijke PTSS doorverwijzen naar de juiste instanties.

Voor meer informatie over de zorg aan veteranen:
– Het veteranenloket; Veteranenloket.nl
– Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv); http://www.disk-veteranen.nl/
– Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg); http://www.v-fonds.nl/