ANBI


 

 

Onze Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp is een zo genoemde ANBI stichting ofwel Algemeen nut beogende instellingen. Wij kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Bekijk de externe links van de belastingdienst voor verdere informatie.

 

 

Publicatie Financiële verantwoording

 

Overzicht 2014

 

2014 2014
Inkomsten Kosten
Vfonds/Defensie  5900,00 Huur pand 16329,00
Pro Rege 2250,00 Gas / Electra/Water  2240,00
Vergoeding De Basis 3758,00 Overige kosten pand    982,00
Gemeente(n) Inkoop catering en verhuur 1819,00
Garageactiviteiten/verhuur 1290,00 Investeringen   607,00
Giften externen 8750,00 Bestuurskosten   940,00
Vriendenloterij Kosten klein mat/garage   400,00
Giften vaste bezoekers 1111,00 Exploitatieoverschot   551,00
Overige inkomsten  809,00
Exploitatietekort
Totaal 23868,00 23868,00

 

 

Overzicht 2015

2015 2015
Inkomsten Kosten
Vfonds/Defensie 13375 Huur pand 16147,8
Pro Rege 1500 Gas / Electra/Water 3176,96
Vergoeding De Basis Overige kosten pand 1559,89
Gemeente(n) 12000 Inkoop catering en verhuur 1513,42
Garageactiviteiten/verhuur 3183 Investeringen 2313,06
Giften externen 5675 Bestuurskosten 1290,93
Vriendenloterij Kosten klein mat/garage
Giften vaste bezoekers 386,84 Exploitatieoverschot 10216,72
Overige inkomsten 98,94
Exploitatietekort
Totaal 36218,78 36218,78

 

 

Overzicht 2016

Banksaldo 31-12-2016   € 18.742,95

2016 2016
Inkomsten Kosten
Vfonds/Defensie 12750 Huur pand 16147,8
Pro Rege 1500 Gas / Electra/Water 2565,41
Vergoeding De Basis 2395,8 Overige kosten pand 1484,48
Gemeente(n) 4000 Inkoop catering en verhuur 930,26
Garageactiviteiten/verhuur 540 Investeringen 5076,09
Giften externen 5525 Bestuurskosten 1286,69
Vriendenloterij 0 Kosten klein mat/garage 956,48
Giften vaste bezoekers 202,6 Exploitatieoverschot
Overige inkomsten 814,94
Exploitatietekort 718,87
Totaal 28447,21 28447,21

 

Overzicht 2017

Banksaldo 31-12-2017   € 17858,51

2017 2017
Inkomsten Kosten
Vfonds/Defensie  11.800,00 Kosten Pand  20.521,34
Inkomsten Verhuur/Verkoop  201,95 Onderdelen DAF opknappen  250,00
Vergoeding De Basis  160,00 Kleine materiaal garage  650,70
Gemeente(n)  2000,00 Inkoop catering en Van der Holst  641,00
Garageactiviteiten  726,39 Investeringen NL doet  1.151,34
Giften externen  8.900,00 Bestuurskosten  1.427,77
Restitutie kosten etc.  153,83 Benzine DAF  157,71
Bijdragen/giften bezoekers & bestuur  190,00 Exploitatieoverschot
Exploitatietekort  667,69
Totaal  24.799,86  24.799,86