De Oude Stomp wil een ‘huiskamer’ zijn voor het thuisfront van veteranen of actief dienende militairen.

Wat kunnen wij doen:

  • het bieden van een ontmoetingsplek, waar het thuisfront terecht kan voor vragen en een kop koffie;
  • u helpen om snel bij de juiste hulpverlenmingsinstanties terecht te komen, als dat nodig is;
  • bieden van inloopspreekuren en contact leggen met maatschappelijk werk vanuit veteraneninsstantie “De Basis”.
  • gesprekken organiseren met veteranen die u kunnen vertellen wat uw man/vrouw en/of familielid op het moment van een missie kan ervaren.

Heeft u vragen dan kunt ons altijd bellen ( 0172 785991) of gewoon eens langs komen bij ‘De Oude Stomp in Alphen aan den Rijn. ‘
Wilt u contact opnemen om eens een afspraak te maken dan kan dat het beste via onze secretaris Ad Boerdam (06-83354043).